isiZulu Page

VINYL SANDBLAST TAPE

iVinyl sandblast tape ingasetshweziswa ngumuntu okubhizinisi lamantshe (Tombstone) noma amakhaza (Funeral parlor), le Vinyl sandblast tape ikusiza uma ufuna amagama aqondile uyifaka kwiVinyl printer ngemuva kokuqeda ukunyatheliswa kwamagama libizwa ngokuthi iStencil, bese ususa iphepha emlihlophe unamathelise eliphezulu elimpunga “gray” noma elisiyibhakabhaka “blue” entsheni lemabuli, bese usebenzisa umshini wesandblasting entsheni ukuze kulotshwe amagama ozowasebenzisayo azokwazi ukubonakala entsheni lakho lemabuli mawuqeda uyalipenda ngombala wakho noma ofunwe yikhasimende lakho, bese ususa iVinyl sandblast tape seliphelele intshe lakho sekuyitombstone.

Osayizi balandela ngezansi:

  • UMBALA OPHUNGA (GRAY)
  • 600mm x 25m
  • 610mm x 25m
  • 620mm x 25m
  • 625mm x 25m

UMBALA OYISIBHAKABHAKA (BLUE)

  • 610mm x 25m

Mayelana nenkampani Mzilamu Industrial Supplier. 

iMzilamu Industrial Supplier yasungulwa 2003 manje sekuyinkampani ekhulile kwezohwebo ngokukhiqiza kweVinyl sandblast tape lokhu kwenziwa indlela esiphatha ngayo amakhasimende ethu kahle konke abakufunayo bakuthola kuseyisikhathi. Siyaqhubeka ekukhulisa igama lenkapani yethu ekwenzeni nokudiliva kwe Vinyl sandblast tape kumakhasimende ethu abantu abenza amatombstone ukuba uma besebenzisa le Vinyl sandblast tape babe nesiqisekho sokuba izobasiza ekulobeni intshe. Inkampani yethu ikhona khona lapha egoli ise Booysen Reserve. iMzilamu Industrial Supplier ikampani ezincomayo ngaleVinyl sandblast tape ngoba abathengi noma basafufusa banezinkampane ezincane  bayakelekile nalaba bamafuneral parlor nabo bayakelekile lapha eMzilamu Industrial Supplier.

iVinyl sandblast tape isiza ngokuthi intshe lingalimali noma liphuke uma kulotshwa amagama afiswe ngumuntu (client) ofuna ukwenzelwa intshe (tombstone). iVinyl sandblast tape uyinamathelisa entsheni ngokusa iphepha elimhlophe kwitape yakho ukuze lizo namathela kahle.